Better than physio on YouTube

by Monika Makowska
(Nottingham)

I have had a traffic accident - someone unexpectedly hit my bus very hard.

I experienced headache, pain in the neck, shoulders, back, abdomen and hips. A friend recommended Regina to me. After a series of massages the pain in my body eased. She immediately knew which muscles to move to simultaneously heal the pain in my upper and lower back. It was amazing: when she moved the jaw muscles, I felt the pain in my arm and back intensify and then disappear. The accuracy of finding the place of pain was 100% and then just spreading it so that it disappeared. She is not a very big person but has so much strength and precision, knowledge and experience to deal with every stressed, tight muscle in your body that blocks you from moving freely, sleeping or even turning your head. After a few massage sessions, I felt much more flexible, stretched, relaxed and pain-free. If it weren't for Regina  I don't think I could go back to work.

The physio from the GP was on YouTube, even though I did the exercises, it didn't help me fall asleep at night without pain. I couldn't sleep flat or on a pillow, I couldn't turn my head (important for a bus driver) or sit in one position for too long. 

I highly recommend Regina. She is a very nice, professional and warm person.

Miałem wypadek drogowy i ktoś niespodziewanie uderzyl w moj autobus. Ból głowy, ból szyi, ramion, pleców, brzucha i bioder. Znajoma poleciła mi Reginę i była to najlepsza decyzja, ponieważ po serii masaży mojego ciała i dokładnym wyczuciu bólu w ciele, od razu wiedziała, które mięśnie poruszyć, aby jednocześnie wyleczyć ból w górnej i dolnej części pleców. To było niesamowite, kiedy poruszyła mięśniami szczęki, poczułem, jak ból w ramieniu i plecach nasilał się, a potem znikał. Trafność znalezienia miejsca bólu była 100%, a następnie jedynie rozprzestrzenienia go tak, aby zniknął. Ta niezbyt duża osoba ma w sobie tyle siły i precyzji, wiedzę i doświadczenie, aby poradzić sobie z każdym napiętym mięśniem w Twoim ciele, który uniemożliwia swobodne poruszanie się, spanie, a nawet obracanie głowy. Po kilku sesjach masażu poczułam się znacznie bardziej elastyczna, rozciągnięta, zrelaksowana i bezbolesna. Gdyby nie Regina, chyba nie mogłabym wrócić do pracy. Ponieważ fizjoterapia od lekarza rodzinnego była na YouTube i nie pomogła mi zasnąć w nocy bez bólu. Nie mogłam spać na płasko ani na poduszce, nie mogłam kręcić szyją, ani siedzieć zbyt długo w jednej pozycji. Gorąco polecam Reginę. Jest bardzo miłą, profesjonalną i ciepłą osobą.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Your Massage Stories.List of treatments
Myofascial Release (MFR) - Saving Hands massage -
Therapeutic massage -
Maya Abdominal Therapy -
- Seated Acupressure - Indian Head Massage - Pulsing - Reiki -
- Reflexology - Tsuboki Foot Massage - Hopi Ear Candles -
-
Hot and Cold Stone Massage - Myofascial dry cupping -
-
Aromatherapy Massage - Aromatherapy Lymphatic Massage (ALM) -
- Fertility Massage - Pregnancy Massage - Post-natal Massage -
- Dorn Method - Breuss Massage -
- Manual Lymphatic Drainage (MLD) - Deep Oscillation -
 - Treatment for lymphoedema - Treatment after cosmetic surgery -
-
Holistic Facial - Face Vitality - Total Detox -
 - Virtual sessions - Supervision


Subscribe to
my Free
Newsletter
Massage Message

Don't worry, your e-mail address is  secure. I promise to use it only to send you the
Massage Message.Recent Articles

 1. Touching Well News

  May 03, 24 10:54 AM

  New Massage Message: Myofascial Release & Massage – Manual Lymph Drainage & Management of Lymphoedema – Supervision & Mentoring

  Read More

 2. Supervision and Mentoring in Nottingham

  Feb 21, 24 06:02 AM

  Supervision and mentoring - Individuals and groups - in Nottingham and virtual

  Read More

 3. Lymphoedema

  Nov 22, 23 03:35 AM

  Thank you, Regina, for the Massage Message. Your articles, like your treatment, are always interesting and beneficial. They certainly play a big part in

  Read More